Sprawozdanie z działalności Opolskiego Oddziału SNM za rok 2005

W roku 2005 Opolski Oddział Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki skoncentrował swoją działalność na przygotowaniu i przeprowadzeniu następujących przedsięwzięć:

  1. Walne Zgromadzenie członków Opolskiego Oddziału SNM za rok 2005. Odbyło się w sobotę 5 marca 2005r. w siedzibie Oddziału, czyli PSP nr 11 w Opolu. Oprócz formalnego zebrania uczestniczyliśmy w warsztatach przygotowanych przez Davida Caina (pod roboczym tytułem "żabki") oraz Dorotę Kraskę ("gry strategiczne"). Jak przystało na dobrą szefową Joanna Stasch nauczyła nas wykonywania papierowych żabek, które skaczą.
  2. Uczniowskie Prezentacje Matematyczne. Impreza ta, adresowana głownie do uczniów szkół gimnazjalnych, odbyła się dnia 9 maja 2005r. Ideą spotkania jest uczestnictwo uczniów w zajęciach (warsztatach, wykładach, odczytach lub tp.) prowadzonych także przez uczniów. Pierwsze UPM zaplanowaliśmy jako ukłon w stronę
  3. opolskich nauczycieli matematyki, którzy są członkami SNM-u. Dlatego udział w imprezie, po wcześniejszym zgłoszeniu, mogli brać tylko uczniowie tych właśnie nauczycieli. Następne Uczniowskie Prezentacje Matematyczne będą oczywiście otwarte. W pierwszej edycji imprezy odbyły się 4 uczniowskie prezentacje (po dwie równolegle), a po nich nasza szefowa zafundowała wszystkim uczestnikom krótki kurs praktycznego origami.
  4. IX Warsztaty Matematyczne, które odbyły się w sobotę 4 czerwca 2005r. w Zespole Szkół Mechanicznych w Opolu. Spotkanie rozpoczęły dwa równoległe wykłady (do wyboru): Prawa nauczyciela w kontaktach z uczniem i jego rodzicami (Roman Gawron) oraz O planowaniu wynikowym (Tomasz Szwed). Później odbyły się dwie serie zajęć warsztatowych, w których zaproponowano 16 różnych tematów.
  5. Wyróżnienie imienia doktora Tadeusza Andrzeja Knysza. Oddział Opolski SNM wsparł z inicjatywę nauczyciela matematyki, Andrzeja Wojnickiego, który wystąpił z propozycją ustanowienia takiego Wyróżnienia. Nagroda ma być uhonorowaniem aktywnej pracy i osiągnięć dydaktycznych, merytorycznych, wychowawczych wyróżniających się nauczycieli matematyki województwa opolskiego. Wyróżnienie ma charakter honorowy. Przyznawane jest jednorazowo, a jego materialna forma to symboliczna statuetka i akt nadania, wręczana raz do roku na Wojewódzkiej Uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Wyróżnienie jest też uhonorowaniem aktywnej i zaangażowanej pracy na rzecz uczniów, nauczycieli matematyki i samej matematyki,
  6. znanego i cenionego na Opolszczyźnie nauczyciela - metodyka dra Tadeusza Knysza. Przy współpracy Oddziału Opolskiego SNM i pod patronatem Opolskiego Kuratora Oświaty opracowano regulamin wyróżnienia (zaaprobowany na Walnym Zgromadzeniu 5 marca 2005r.) i powołano Kapitułę Wyróżnienia. Pierwszym laureatem został pan Stanisław Zieleń.
  7. Wakacyjne Konkursy Opolskiego Oddziału SNM. Zaproponowaliśmy nauczycielom matematyki, za pośrednictwem naszej strony www, dwa konkursy: na ułożenie zadania matematycznego o tematyce wakacyjnej oraz na matematyczne zdjęcie z wakacji. Rozstrzygnięcie obu konkursów nastąpiło podczas X Warsztatów.
  8. X Warsztaty Matematyczne. Odbyły się w sobotę 26 listopada 2005r. w II Liceum Ogólnokształcącym w Opolu. Imprezę rozpoczęła sesja konkursowa, w ramach której odbyły się równolegle trzy konkursy "Jeden z Piętnastu", "Wielki Konkurs Geometryczny" oraz "Rozmaitości Matematyczne" Później odbyły się trzy sesje zajęć w ramach których zaproponowano łącznie 21 tematów.

Z racji 5-lecia istnienia i małego jubileuszu, jakim były organizowane po raz dziesiąty warsztaty, w przerwie między zajęciami, odbyło się bardzo sympatyczne spotkanie jubileuszowe. Oprócz obowiązkowych i oczekiwanych (krótkich) wystąpień szefowej naszego Oddziału - Joanny Stasch oraz szefowej całego Stowarzyszenia - dr Krystyny Dałek, odbyło się też wręczenie nagród zwycięzcom konkursów przeprowadzonych w Sesji Konkursowej, rozwiązanie wakacyjnych konkursów SNM-u, a także szereg niespodzianek ( w tym rewelacyjna część artystyczna w wykonaniu nauczycieli matematyki Krapkowickiego ZSZ). Rozpowszechnialiśmy działalność stowarzyszenia starając się pozyskać nowych członków. Rozbudowaliśmy stronę internetową oddziału, co znacznie ułatwiło zainteresowanym bezpośredni dostęp do bieżących informacji. Tam też znaleźć można dokumentację organizowanych spotkań (w tym fotograficzną). Zarząd, poprzez swoje regularne spotkania, starał się jak najlepiej przygotować wszystkie powyższe imprezy. Kontynuował też owocną współpracę z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Opolu oraz wydawnictwami. Warsztaty organizowane przez Oddział Opolski przyciągnęły sporą rzeszę nauczycieli oraz studentów matematyki Uniwersytetu Opolskiego.